ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္အခန္းအနား


ေရႊေရာင္ ၀င္းလက္ ေတာက္ပ ေနၿပီး ခမ္းနားထည္၀ါလွတဲ့ ထီးမူနန္းရာ အေဆာင္အေယာင္ေတြ ေရွ႕မွာ ျဗိတိန္ဘုရင္မၾကီ အယ္လီဇဘတ္ ျဗိတိန္အစိုးရသစ္ရဲ႕ ပါလီမန္ဖြင့္ပြဲမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပံုျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုသုတအျဖစ္တင္ေပးတာပါ။ ဘုရင္မၾကီးရဲ႕ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး မိန္႔ခြန္းေျခြဖူးတာဟာ ဒါပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္မွာ ပါလီမန္ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းတုိင္း ဘုရင္မမိန္႔ခြန္းနဲ႔ ဖြင့္လွစ္တာဟာ အစဥ္အလာ ထံုးစံျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုၿပီးတဲ့ အခါတိုင္း ပါလီမန္ေဟာင္းကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အစိုးရအသစ္ ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ပထမဆံုး အခမ္းအနားမွာ ဘုရင္မၾကီးက လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကို မိန္႔ခြန္းေျခြေလ႔ရွိပါတယ္။ လက္ရွိျဗိတိန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သစ္ကေတာ့ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္ ျဖစ္ပါတယ္။
Source: BBC

Advertisements

Bringing It All Together


Bringing It All Together

Bringing It All Together

This image, taken on March 4, 1969, shows the stacking of the S-II stage for the Saturn 506 in the Kennedy Space Center’s Vehicle Assembly Building in preparation for the Apollo 11 launch. On July 16, 1969, the Apollo 11 mission lifted off for humanity’s first visit to another celestial body.

(NASA)