“ဧည့္သည္”


လာတုန္းကလည္း တစ္ေယာက္တည္းေနာ့၊
လက္တြဲေခၚကာ အေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကိုယ္ထီးတည္း။
ျပန္သြားေတာ့လည္း တစ္ေယာက္တည္းေနာ့
လက္တြဲေခၚကာ အေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကိုယ္ထီးတည္း။
လာျပီးေတာ့နား မသြားေသးခင္ ခ်ိန္ေလးတြင္မွ
၀န္းက်င္ခက္ႏြယ္ – ေႏွာင္ၾကိဳးသြယ္ၾက
ျပံဳးရယ္မဲ႔ငို – ခ်စ္မုန္းပိုုၾက
မလိုေဒါသ – လိုေလာဘနဲ႔
ဘ၀ရိပ္ျမံဳ – ကၾကိဳးစံုခဲ႔
ကံကုန္မိုးခ်ဳပ္ – လက္တြဲျဖဳတ္ကာ
သုတ္သုတ္ေဆာလ်င္ – ခရီးႏွင္သည္
တို႔မ်ား ‘ ဧည့္သည္ ‘ ပါတကား။

ေမြးေန႔ အမွတ္ရ

Advertisements

One response to ““ဧည့္သည္”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s