သံစဥ္မဲ့ေသာ ကဗ်ာတပုဒ္


သိမွ ပိုခင္
ျမင္မွ ပိုတမ္း
လြမ္းမွ ပိုတ
ဘ၀ေႏြလို
သူ…မဆိုခင္

ပိုတယ္လို႔ထင္
တလြဲျမင္၍
တမင္ျပစ္ဆို
စိတ္ဆိုးျငိဳျငင္
ေႏြ၏ရင္ခြင္လို
သူ..မဆိုခင္

မသိခင္…ခင္
မျမင္ခင္…တမ္း
မလြမ္းခင္…တ
သည္ဘ၀ထဲ
ရက္စြဲမရွိ
သတိရခ်င္…

Advertisements

2 responses to “သံစဥ္မဲ့ေသာ ကဗ်ာတပုဒ္

  1. ေျပာမွ. . . သိ
    ထိမွ . . . . . နာ
    ေသမွ . . . .ခင္

    အဲ့လိုမ်ားေျပာေန ဆုံးမေနသလိုပါပဲလား . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s