၆၂ ႏွစ္ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔


Pin Loneလြန္ခဲ့တဲ့ ၆၂ ႏွစ္ …

အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ အေတာ္ ၾကာခဲ့ၿပီပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုတာ ေမြးဖြားလာဖို႔ ဒီေန႔မွာ လက္မွတ္ထုိးခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခဲ့တယ္။

ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ နာမည္ တစ္ခုအတြက္ သူတို႔ ေသြးေခၽြးနဲ႔ ရင္းၿပီး ညီညြတ္မႈကို ရယူႏုိင္ခဲ့တယ္။

ျပည့္စံုၾကြယ္၀တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုကို သူတို႔ အိမ္မက္ မက္ခဲ့ ေပ်ာ္ခဲ့ ၾကမွာပါ။

၆၂ႏွစ္ …

ေၾသာ္ .. ဒီေန႔ ၆၂ ႏွစ္ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ပါလား

ထိုေန႔ ထိုအခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္းဟူေသာ သားရတနာအတြက္ ကာလေရၾကည္ တည္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေပတည္း။

. . .

၁၉၄၇ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရာဇ၀င္တြင္သည္႕ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ကို ေအာက္ပါ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေလသည္။

၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ( ဗမာျပည္ ေခါင္းေဆာင္ )

၂။ ေစာခြန္ပန္းဆိုင္ ( ေတာင္ပိုင္ ေစာ္ဘြား )

၃။ ေစာေရႊသိုက္ ( ေညာင္ေရႊ ေစာ္ဘြား )

၄။ ေစာဟုံဖ ( ေျမာက္ပိုင္းသိန္းနီ ေစာ္္ဘြား )

၅။ ေစာနန္း ( လဲခ်ား ေစာ္ဘြား )

၆။ ေစာထြန္းေအး ( သာခမန္း ေစာ္ဘြား )

၇။ ခြန္ပန္း ( လူထုကိုယ္စားလွယ္၊ ေျမာက္ပိုင္းသိန္းနီ )

၈။ ဦးတင္ေအး ( လူထုကိုယ္စားလွယ္၊ ေတာင္ၾကီး )

၉။ ဦးၾကာပု ( လူထုကိုယ္စားလွယ္၊ သီေပါ )

၁၀။ ေစာယစ္ဖ ( လူထုကိုယ္စားလွယ္၊ သီေပါ )

၁၁။ ဆမားဒူး၀ါးေနာင္ ( ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမစ္ၾကီးနား )

၁၂။ ေဇာ္ရစ္ ( ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမစ္ၾကီးနား )

၁၃။ ခြန္ထီး ( လူထုကိုယ္စားလွယ္၊ ပင္လံု )

၁၄။ ဦးထြန္းျမင့္ ( လူထုကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာက္မယ္ )

၁၅။ ခြန္ေစာ ( လူထုကိုယ္စားလွယ္၊ ပင္းတယ )

၁၆။ ဦးျဖဴ ( ေစာ္ဘြားကိုယ္စား၊ က်ဳိင္းတုံ )

၁၇။ တန္ရေဒါင္ ( ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမစ္ၾကီးနား )

၁၈။ ဒူး၀ါးေဇာ္လြန္း ( ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဗန္းေမာ္ )

၁၉။ လဘန္းဂေရာင္း ( ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဗန္းေမာ္ )

၂၀။ ဦးလွာေမာင္ ( ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္၊ ဖလမ္း )

၂၁။ ဦးေသာင္ဇာခုတ္ ( ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္၊ တစ္ဒင္း )

၂၂။ ဦး၀မ္ကိုေဟာ ( ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္၊ ဟတ္ကား )

ထိုေန႔ ထိုအခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္းဟူေသာ သားရတနာအတြက္ ကာလေရၾကည္ တည္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေပတည္း။

Pin Lone 1

Advertisements

3 responses to “၆၂ ႏွစ္ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔

  1. မေမ့မေလွ်ာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ သတိရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ . .
    အခု အကိုတို႔လို လူငယ္ေတြလည္း ေလးစားၾကရင္ေကာင္းမယ္…

    ညီမင္း

  2. ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ Blog အတြက္ ယူသြားဦးမယ္။ ခြင့္ျပဳမယ္ဟုတ္? တစ္ခုေတာ့လြဲေနတယ္ဗ်။ ဒီေန႔က ၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s