မင္း = ?


လြမ္းတယ္ေၿပာရေအာင္
ခ်စ္သူမဟုတ္ဘူး။
သတိရတယ္ေၿပာရေအာင္
သူငယ္ခ်င္းမဟုတ္ဘူး။
ေဆြးတယ္ေၿပာရေအာင္
ဇတ္လမ္းလည္းမရွိဘူး။
မေမ့ရက္နိုင္ဘူးေၿပာရေအာင္
မွတ္မွတ္ရရလည္းမရွိိခဲ့ဘူး။
ရင္နာတယ္ေၿပာရေအာင္
နာၾကည္းစရာအေၾကာင္းလည္းမရွိခဲ့ဘူး။
မုန္းတယ္လို႔ေၿပာရေလာက္ေအာင္မခ်စ္ခဲ့ရၿပန္ေတာ့……….

Advertisements

2 responses to “မင္း = ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s