အပ်က္တကာအပ်က္ တို ့တြင္


ဒီရက္ပိုင္းမွာ မွတ္သားစရာ စကားမ်ားေတြ မေရးၿဖစ္တာ ၾကာၿပီ။ စကားအေဟာင္းေလးတစ္ခုေတာ့ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ စကားက ေဟာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ အၿဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ မေဟာင္းပါဘူး။

“Depression” is the deepest damage.

အပ်က္တကာအပ်က္ တို ့တြင္  စိတ္ပ်က္ၿခင္းသည္ အဆိုးဆံုးပါပဲ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s